ΩΔΕΙΟ "ΝΕΑΠΟΛΙΣ" ΚΑΒΑΛΑΣ

Υποστηρικτικό Υλικό Σεμιναρίου Εκφραστικών Τεχνών και Θεραπειών

Εκτύπωση PDF

Πατήστε πάνω στους παρακάτω συνδέσμους (links) για να κατεβάσετε τα σχετικά συμπιεσμένα αρχεία.

Για την αποσυμπίεσή τους θα χρειαστείτε έναν κωδικό που θα σας δοθεί από τη Γραμματεία του Ωδείου.

Υλικό Σεμιναρίου #1

Υλικό Σεμιναρίου #2

Υλικό Σεμιναρίου #3

Υλικό Σεμιναρίου #4

Υλικό Σεμιναρίου #5

Υλικό Σεμιναρίου #6